Purpose of this site

Sorry this page is not translated in English.

Този сайт представлява един съвременен, оперативен инструмент за използване в учебната дейност във ВСУ "Любен Каравелов".

Идеята, която се има предвид с изграждането му, е преподавателите да представят сами дисциплините, които преподават, от една страна пред всеки посетител на този сайт (чрез публичните анотации на дисциплините), а от друга - на студентите от ВСУ, които изучават съответните дисциплини.

На външните посетители, чрез структурата на категориите курсове, разположени на този сайт се дава информация за специалностите във ВСУ и учебните дисциплини, изучавани във всяка година на обучение, а на студентите сайтът дава достъп до важна информация и необходими за подготовката им учебни материали.

Съгласно Правилника за учебната дейност на ВСУ (Вижте в Правилници на ВСУ) преподавателите са задължени да публикуват на този сайт:

  • формите за текуща проверка на знанията на студентите и
  • условията за получаване на подпис (заверяване) на семестъра.

На този сайт, в допълнение към традиционните лекции и упражнения, преподавателите могат да предоставят още информация за преподаваните дисциплини. Могат да публикуват:

  • публична анотация, която е достъпна за всички посетители;
  • графикът, програмата, конспекта и др. учебна документация;
  • имената на преподавателите, които водят лекции и упражнения, информация за контакт с тях, график на провеждани консултации;
  • файлове с учебни материали;
  • задания, които да се изпълняват от студентите;
  • тестове за проверка на знанията;
  • личен архив (недостъпен за останалите посетители на сайта) с файлове, свързани с преподаването на дисциплината;

Чрез сайта може да се улесни още повече контактът между преподаватели и студенти, студенти и студенти, преподаватели и преподаватели, като се използва изпращане на лични съобщения, писане на мнения във форуми, блогове или чат.

С помощта на сайта може да се провежда проверка и оценка на знанията или да се събира обратна информация по различни въпроси чрез анкети.

Използването на сайта може да допринесе значително за повишаване нивото на преподаване и самочувствието на всички участници в процеса на обучение - студенти, преподаватели, администрация.

Моля, посещавайте сайта, спазвайте правилата и пишете във форума или на имайл site@vsu.bg, ако имате въпроси или забележки.

Следваща страница: Правила за ползване

Last modified: Wednesday, 7 October 2015, 10:32 AM